Leveringen

Bij bestellen dient er op gelet te worden dat bijvoorbeeld demo, afgeprijsde en voor de klant speciaal vervaardigde, geprepareerde of bestelde producten zonder overleg met de klant door de leverancier voor een gelijkwaardig product of type kunnen worden vervangen, de leverancier kan zich dan beroepen op overmacht.

Retourneren

U heeft een herroepingsrecht van 14 dagen na aankoop van artikelen, producten etc. Echter door uw toedoen beschadigde artikelen, voor u speciaal vervaardigde, geprepareerde of bestelde producten, luidsprekers, elektronenbuizen, demo of afgeprijsde- en verbruiksartikelen zijn bij voorbaat van het herroepingsrecht uitgesloten.

De retourzending dient aangevraagd te worden met opgave van soort product, reden etc zodat wij kunnen beoordelen of een terugzending gerechtigd is. Het daarbijbehorende retourformulier kunt u downloaden vanaf onze site en invullen, in iedergeval alle vragen beantwoorden en te verzenden per email en/of op papier per post, U krijgt altijd antwoord per email.

1 Alle retour te zenden producten inclusief de bijbehorende accessoires cq toebehoren dienen in een onbeschadigde, onbeschreven en niet beplakte originele verpakking in een overdoos verzonden te worden, dus moeten zorgvuldig verpakt worden om transportschade te voorkomen.

2 Aan het door L’ATOUT geleverde product cq apparatuur mogen geen veranderingen zijn aangebracht of reparaties zijn gedaan en volkomen onbeschadigd zijn.

3 Bij alle gebreken in welke aard dan ook heeft L’ATOUT het recht om deze te verrekenen cq in rekening te brengen.

4 Voeg toe bij het retourpakket een kopie factuur betreffende het product en een volledig ingevuld retourformulier ook al heeft u dat al aan ons toegezonden, dit versneld de afhandeling! Wanneer niet aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan behoudt L’ATOUT het recht de retournering niet in behandeling te nemen en onderzoekskosten in rekening te brengen. Defecte, verkeerd geleverde of verkeerd bestelde producten kunt u na goedkeuring van L’ATOUT voldoende gefrankeerd retourzenden naar:

L’ATOUT High-End
Leenderbos 29A
1447 TS Purmerend